Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T17:09:29+01:00
- ekologia opisowa – „historia naturalna”, opisywanie całych formacji roślinnych i zgrupować zwierząt kuli ziemskiej (ociera się o zoogeografię czy biogeografię
- ekologia funkcjonalna – poszukuje i bada związki, wzajemne zależności i oddziaływania między składowymi jednostek opisywanych przez ekologie opisową, poszukuje ogólnych zasad funkcjonowania systemów ekologicznych
- ekologia ewolucyjna – rozważa organizmy i relacje istniejące między nimi jako twory historycznego procesu ewolucji.
2009-11-25T17:10:28+01:00
A)ekologia opisowa –opisywanie całych formacji roślinnych i zgrupować zwierząt kuli ziemskiej
b)ekologia funkcjonalna – poszukuje i bada związki, wzajemne zależności i oddziaływania między składowymi jednostek opisywanych przez ekologie opisową, poszukuje ogólnych zasad funkcjonowania systemów ekologicznych
c)ekologia ewolucyjna – rozważa organizmy i relacje istniejące między nimi jako twory historycznego procesu ewolucji.
2009-11-25T17:12:27+01:00
Ekologia opisowa-opis roślin i zwierząt
ekologia funkcjonalna- poszukuje ogólnych zasad funkcjonowania systemów ekologicznych
ekologia ewolucyjna-rozważanie organizmów i relacji istniejących między nimi jako twory procesu ewolucji