Odpowiedzi

2009-11-25T17:10:35+01:00
Człowiek śmiertelny, jego czyny bywają nieśmiertelne


Temat pracy nawiązuje do jednego z bardziej znanych utworów Horacego pt. „Pieśń III”. Poeta uważa swą twórczość za „pomnik trwalszy niż ze spiżu”. Jest świadomy swojej nieśmiertelności, dzięki poezji, którą stworzył. Według niego przetrwa ona dla potomnych i pokona upływ czasu. Horacy zdaje sobie sprawę, iż dzieła, które po nim zostaną, zapewnią mu wieczną sławę: „Nie wszystek umrę, wiele ze mnie tu zostanie”.
Uważam, że poezja, w ogóle literatura łączy przeszłość z teraźniejszością oraz przyszłością. Przekazywana z pokolenia na pokolenie, stanowi skarbnicę wiedzy o świecie i człowieku. Ważne jest, więc, by artysta miał poczucie odpowiedzialności wobec własnego dzieła.
Myśli i idee twórcy, mogą przetrwać wieki i być inspiracją dla artystów przyszłych pokoleń. Dla uzasadnienia tej kwestii posłużę się wybranymi przykładami. Do twórczości Horacego nawiązują poeci późniejszych epok. Rozważania na temat nieprzemijającej wartości poezji i nieśmiertelnej sławy podejmuje Jan Kochanowski w utworze „Pieśń XXIV”. Podkreśla, iż poeta dostępuje wiecznego życia w pamięci współczesnych i przyszłych czytelników.

Sądzę, że dla Polaków nieśmiertelne pozostaną powieści historyczne Henryka Sienkiewicza, zwłaszcza najgłośniejszy cykl „Trylogia”. Stanowi ona inspirację dla twórców późniejszych pokoleń i wciąż cieszy się ogromną popularnością. Wszystkie jej części zostały przeniesione na ekran i biły rekordy oglądalności. Powieści te powstały ku pokrzepieniu serc. Pisarz podkreślał w nich triumf patriotyzmu, więzi łączące Polaków, wzory postępowania oraz etyczny ideał rycerza (Wołodyjowski, Ketling, Skrzetuski). Szczególne znaczenie mają kreacje bohaterów. Są to postacie niezwykłe, dynamiczne, obdarzone wielką siłą fizyczną, sprytem oraz różnymi zaletami i zdolnościami. Pisarz wyposażył je w wartości takie, jak: patriotyzm, wierność, prawość i odwaga. Na uwagę zasługują też elementy komizmu występujące w „Trylogii”. Służą one nie tylko do rozbawienia czytelnika, ale rozładowują dramatyczne napięcia i grozę scen batalistycznych, a więc pośrednio też służą „krzepieniu serc”. Wszystkim jest dobrze znana postać Onufrego Zagłoby, głównego bohatera większości sytuacji komicznych, który łączy wszystkie trzy powieści. Sądzę, że „Trylogia” Sienkiewicza pozostanie nieśmiertelna i będzie lekturą dla kolejnych pokoleń Polaków.

Nie tylko literatura czyni twórców, poprzez ich dzieła wiecznymi. Można powiedzieć, że w ogóle sztuka jest potężna i nieśmiertelna. Zapewnia artyście sławę u potomnych, wieczną pamięć, której upływ czasu nie może zniszczyć. Na pewno, wśród artystów, których prace pozostaną nieśmiertelne jest Michał Anioł, malarz, rzeźbiarz i architekt epoki renesansu. Wykonana przez niego i jego uczniów Kaplica Sykstyńska, stanowi arcydzieło, które przez wieki było podziwiane i z pewnością będzie budzić zachwyt przyszłych pokoleń.

Innym artystą, którego dzieła będą zawsze „żywe” jest Leonardo da Vinci. Dorobek tego twórcy ukazuje ogromną wszechstronność jego zainteresowań i zdolności. Współcześni twierdzą, iż był to geniusz, który znacznie wyprzedzał swoją epokę. Jego dzieła fascynują ludzi do dziś. Czego dowodem jest licznie odwiedzana i ciesząca się ogromnym zainteresowaniem, odbywająca się obecnie w Warszawie wystawa „Idea Leonardo da Vinci – Geniusz i jego machiny”. Poza tym jego obraz zatytułowany „Mona Lisa” to jeden z najsłynniejszych portretów w dziejach sztuki. Do jego rozsławienia przyczynił się ledwo uchwytny, tajemniczy półuśmiech tytułowej postaci kobiety. Do dziś zresztą dzieło to, jest przedmiotem studiów i wciąż stanowi niewyjaśnioną zagadkę dla historyków sztuki.

Uważam, iż wszyscy wyżej wymienieni twórcy i wielu innych, którzy już dawno odeszli z tego świata, na wieki pozostaną żywi w pamięci potomnych. Cząstka, którą po sobie zostawili w postaci swoich dzieł jest wieczna i nawet upływ czasu nie może jej zniszczyć. Podzielam, więc przekonanie, iż człowiek jest śmiertelny, zaś jego czyny bywają nieśmiertelne.