Odpowiedzi

2009-11-25T17:09:58+01:00
-utworzenie Senatu z liczbą 100 senatorów; wybory większościowe (po 2 senatorów z każdego województwa, a w woj. warszawskim i katowickim po 3);
-utworzenie urzędu Prezydenta PRL; wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe na 5-letnią kadencję;
- zmiana Prawa o stowarzyszeniach, która umożliwiłaby rejestrację Solidarności
- dostęp opozycji do mediów (np. raz w tygodniu półgodzinna audycja w TVP, reaktywowanie "Tygodnika Solidarność");
- przyjęcie "Stanowiska w sprawie polityki społecznej i gospodarczej oraz reform systemowych" jednak bez większych konkretów w sprawie reform gospodarczych.
2009-11-25T17:16:44+01:00
Utworzenie Senatu; wybory większościowe ;
-utworzenie urzędu Prezydenta Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej; wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe na 5-letnią kadencję;
- zmiana Prawa o stowarzyszeniach, która umożliwiłaby rejestrację Solidarności
- dostęp opozycji do mediów (Prowadzenie audycji telewizyjnych itp.;
- przyjęcie "Stanowiska w sprawie polityki społecznej i gospodarczej oraz reform systemowych" jednak bez większych konkretów w sprawie reform gospodarczych.