POLSKI:

Cyprian Kamil Norwid

Moja piosnka (II)

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

*
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

*
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

*
Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

*
Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

*
Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...


1. Pielgrzym to wedrowiec do miejsc kultu, podroznik. Przedstaw blizej bohatera wiersza.

a. ku czemu zmierza? A moze graficznie zaznaczys kierunki jego wedrowki ?
b. Czy jest to osoba religijna ? tak, nie ? Dlaczego tak sadzisz ?

--------------------------------------------------
HISTORIA:

Opisz krotko panowanie Wladyslawa IV Wazy .- Z góry dzięki. ;-*

1

Odpowiedzi

2009-11-26T13:54:10+01:00
1.Bohater opisuje że jest np: na pielgrzymce i tęskni za swoją ojczyzną.Zwraca się do Boga.
a)Zmierza do tego aby Bóg go wyśluchał
b)jest osobą religijną bo zwraca się do Boga

Władysław IV Waza
Był królem Polski 1632-48.Starał się o koronę czeską.Prowadził wojne z Turcja.Wybrany przez elekcje.Podróżował dużo po Europie Zachodniej.Zmarł na przedawkowanie środków na przeczyszczenie.
2 3 2