Bardzo proszę o pomoc potrzebuję tego na piątek...tj. 27.11.2009

Podczas pobytu na obozie językowym w Kolonii kupiłeś odtwarzacz MP3, który po kilku dniach przestał działać. Po nieuwzględnieniu twojej ustnej reklamacji piszesz do producenta list, w którym
- podasz termin i miejsce zakupu
- dokładnie opiszesz, na czm polega usterka i kiedy została zauważona
- napiszesz, kiedy wniosłeś reklamację ustną i dlaczego jej nie uwzględniono
- podasz swoje oczekiwania i poprosisz o załatwienie sprawy.
(jest to zadanie z alles klar zakres rozszerzony 1b....str 109/U18)

proszę także o tłumaczenie...z góry dziękuję...i pozdrawiam

1

Odpowiedzi

2009-11-25T18:53:57+01:00
(miejscowość), den 25.11.09

(Twój adres:
imię i nazwisko
ulica; nr domu
kod, miejscowość)

Firma "SONY"
Alexanderstraße 27
57277 Köln

Reklamation - der Kopfhörer funktionieren nicht mit Mp3

Sehr geeherter Direktor,
ich habe am 12. Juli in Köln in Media Markt einen Mp3 gekauft. Ihre Firma ist sein Hersteller.
Die Musik von dem Mp3 ist guter Qualität und er gafällt mir, aber er funktioniert nicht regelrecht. Wenn ich den Kopfhörer anschließe, stellen er sich ab. Mit andere Kopfhörer funktioniert er gut. Ich bemerkte das Fehler, als ich Musik hören wollte.
Ich habe am 13. Juli die Reklamation mündlich eingereicht, aber ihr nicht beachtet. Die Bedienung haben gesprochen, dass es meine Schuld ist.
Da ich schon einmal reklamiert und den Mp3 nicht im Laden umgetauscht habe, bin ich diesmal an der Rückerstattung des Kaufpreises interessiert. Bitte teilen Sie mir mit, wann ich mit Schadensatz rechnen kann. Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Mühe.

mit freundlichen Grüßen

XYZ

tłumaczenie:
Reklamacja - słuchawki nie funkcjonują z mp3

Szanowny dyrektorze,
12 lipca w Kolonii, w Media Markcie kupiłam mp3. Pańska firma jest ich producentem. Muzyka z mp3 jest dobrej jakości i podoba mi się, ale nie funkcjonuje on prawidłowo. Kiedy podłączam słuchawki mp3 wyłącza się. Z innymi słuchawkami funkcjonuje dobrze. Zauważyłam błąd kiedy chciałam słuchać muzyki. 13 lipca złożyłam ustną reklamację, ale nie uwzględniono jej. Obsługa powiedziała, że to moja wina.
Ponieważ już raz reklamowałam mp3 w sklepie i nie wymieniono jej, tym razem jestem zainteresowana zwrotem ceny. Proszę mi powiedzieć kiedy mogę liczyć na odszkodowanie. Z góry dziękuje państwu za trud.
Pozdrowienia

XYZ

Mam nadzieję, że list przyda się ;)
5 5 5