1. Co to jest godność ludzka? Czy wszyscy ludzie ją posiadają? Czy godność posiada np. morderca, obywatel niepłacący podatków, uczeń ściągający podczas sprawdzianu? Jak Ty rozumiesz swoją godność?

2. Czym się różnią prawa człowieka od wolności człowieka?

3. Na podstawie preambuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz wiadomości z historii wymień przyczyny uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

1

Odpowiedzi

2009-11-25T18:05:06+01:00
1. Godność to wielkość i wyjątkowość każdego człowieka.
Wszyscy posiadają swoją wyjątkową godność.

2. Każdy człowiek rodzi się wolny i ma zarówno prawa, jak i obowiązki.

3. Przyczynami są: międzynarodowa i powszechna ochrona praw człowieka;