Odpowiedzi

2009-11-25T17:16:38+01:00
Schemat postawy współczesnego człowieka wobec zla porusza Sławomira Mrożka w swoim opowiadaniu pt. "Szuler". Postać tytułowa nie tylko, że się nie maskuje, ale wręcz przeciwnie przyznaje się do tego, że jest ozustem.
Niestety ta ostetnacyjna jawność sprawia, że wszyscy wątpią w prawdziwość jego słów. Z tego wynika, że najtrudniej jest uwierzyć w coś oczywistego. Bohaterowie utworu są zaskoczeni szczerością wyznania szulera, nie uwierzyli mu i ślepo brneli w coraz większy absurd, nie mogąc przestać grać, Bywa więc tak, że człowiek bezwolnie poddaje się zlu wbrew zdrowemu rozsądkowi, dobrowolnie narażając się na róznego rodzaju straty. Bohaterowie Mrożka prezentują postawy charakterystyczne dla ludzi wspołczesnych. I tak narratora charakteryzuje postawa naśladowania innych nie zastanawiając się nad zgubnmi skutkami tego zachowania. Nowosądecki to obraz człowieka naiwnie szukającego samgo siebie, który postrzega rzeczywistość nie tak jak ona wygląda, lecz jak on by ja chciał widzieć. Trzecia postać akcwptuje klamstwo na potrzebe chwili. Uleganie jawnemu zlu, naiwność i nieodpowiedzialnośc w stosunku do tego zjawiska to główne cechy człowieka żyjącego w świecie współczesnym . Mężczyźni nie namawiani do gry przez szulera podejmują gre. Udowodnili mu w ten sposób, że zło prowokuje do działania i ze czlowiek nie jest w stanie pozostać bierny w stosunku do niego.
Człowiek wspóczłesny powinien podejmować zdecydowane kroki w walce ze złem. Niepowinien on ulegąć łatwemu do akceptowania zludzeniu, iż jego rzeczywistość wyklucza prawo do jego istnienia. Tylko trzęźwe spojrzenie na zło może pomóc nam je zwalczać