Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T17:21:17+01:00
1. Atomy tego samego pierwiasrtka sa identyczne pod wzgledem masy i rozmiarow.
2. Atomy maja kształt kulisty
3. A. jest najmniejsza cz. pierwiastka, ktora ma wszystkie jego cechy.
4. Pierwiastek jest zbiorem tych samych atomow
5. At. łacza sie tworząc cząsteczki
6. Zwiazek chem. jest zbiorem tych samych cząsteczek.
121 4 121
2009-11-25T17:38:39+01:00
1. Materia ma budowę ziarnistą.
2. Materia zbudowana jest z maleńkich ziarneczek, zwanych drobinami, niewidzialnych gołym okiem ani pod zwykłym mikroskopem
3. Drobiny dzielimy na atomy i cząsteczki
4. Atom jest najmniejszą cząstką pierwiastka
5. Atomy tego samego pierwiastka są takie same
6. Cząsteczka związku chemicznego powstaje wtedy, gdy łączą się ze sobą atomy różnych pierwiastków.
48 4 48