Mam zadnako ;) czekam na szybkie odpowiedz Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka o promieniu podstawy r tworzącej l i wysokosci h jezeli

a) r=9cm l=41cm
b)r9cm l=15cm
c( r=15cm h=20cm

potrzebuje wszytskich obliczen... !!!!!!

Bardzo pilne

1

Odpowiedzi

2009-11-25T17:48:00+01:00
wzór na pole stożka :P =πr² + πr* l

a) P = π*9² + π*9*41= 450π cm²
b) P = π*9² + π*9*15 = 216 cm²
c)obliczam l z tw pitagorasa
15² + 20² = l²
225 + 400 = l²
625 = l
25 = l
P = π*15² + π*15*25 = 600 cm²