Odpowiedzi

2009-05-22T19:25:18+02:00
Pseudo-pascal:


procedure V;
var
a,h,n,V : real;
begin
writeln('Podaj liczba boków podstawy graniastosłupa');
read(n);
writeln('Podaj długość boku podstawy graniastosłupa');
read(a);
writeln('Podaj wysokość graniastosłupa');
read(h);
V := (h*a*a*n*(cos(Pi/n) / sin(Pi/n)) ) / 4;
writeln('Objetosc graniastoslupa wynosi',V);
end