Odpowiedzi

2009-11-25T21:32:58+01:00
Rzym:
1.obywatelstwo ograniczone do 212r.p.n.e. potem zrównanie w prawach
2.tylko najwyżsi urodzeniem lub bogaci pełnili urzędy
3.urzędy były bezpłatne
4.jest urząd trybuna ludowego, który ma prawo veta
5.najwyższą władzę sądowniczą posiada urząd pretora
6.brak sądu skorupkowego
Grecja:
1.obywatelem mógł być tylko potomek ojca i matki Atenki
2.wybór urzędników przez losowanie
3.urzędy płatne po reformie Peryklesa
4.żaden oddzielny urząd nie reprezentuje praw ludu
5.sąd składał się z 6000 sędziów
6.sąd skorupkowy - ostracyzm
1 1 1