Odpowiedzi

2009-11-25T18:10:13+01:00
ANIOŁ -( z gr. angelos -zwiastun) oznacza ponadludzką stworzoną istotę, "czystego ducha". Pismo Św. Nazywa te istoty Aniołami- zwiastunami, "mężami", "wojskiem Jahwe", "wojskiem niebieskim". W czasach po niewoli babilońskiej uważano je prawie za "synów Bożych", "istoty Boże", "księstwa", "moce", "duchy", które albo pozbawione są ciała, albo mają ciała tylko pozorne. Zjawiają się jako pomocni lub karzący wysłannicy Boga; są przydzielani poszczególnym ludziom lub też poszczególnym narodom i noszą w wielu przypadkach swoje własne imiona. W Biblii anioł to wysłannik Boga do człowieka.
Anioł w przeciwieństwie do człowieka może wybrać tylko raz. Może zdecydować się służyć Bogu lub nie, nie może zmienić swej decyzji. Anioły początkowo są wyższe od ludzi jednak po śmierci człowieka hierarchii się zmienia. Wierzy się że szatan był bardzo potężnym aniołem. Nie podobało mu się jednak, że ludzie po śmierci będą stali wyżej od nich. Powiedział Bogowi „non servian” co oznaczało odmowę służenia Stwórcy. Upadłe anioły czyli te, które odmówiły Bogu posłuszeństwa służą szatanowi. Bóg zdaje się traktować anioły jako istoty bardziej świadome od ludzi. Myślę tak ponieważ człowiek ma możliwość zmiany swojej decyzji, czyli nawrócenia.
Anioły można podzielić ze względu na hierarchię:
SERAFINY to istoty zajmujące najwyższą pozycję. istoty sześcioskrzydłe (Wg Izajasza: Iz 6, 2-3 mają po trzy pary skrzydeł-dwoma zakrywają twarz, dwoma okrywają swe nogi, za pomocą dwóch latają). Są również zwane aniołami miłości. Otaczają Tron Chwały nieprzerwanie śpiewając Trisagion (Święty, Święty, Święty).
CHERUBINY Symbolizują dobroć i potęgę Boga. W S.T. (Rdz. 3, 24) strzegą one z ognistymi mieczami drogi do Drzewa Życia i Edenu. W Księdze Ezechiela (1, 4-35; 10, 1-22) mają po cztery twarze i cztery skrzydła. Są znane jako dawcy wiedzy. Przed swym upadkiem takim aniołem był szatan. Są często przedstawiane z ludzką głową a ciałami zwierząt.
TRONY będące Rydwanem Boga. Przynoszą sprawiedliwość Boga. Ich atrybutami jest berło.
CNOTY to istoty, które czynią na ziemi wszelkie cuda.
POTĘGI lub WŁADZE pełnią bardzo ważną rolę. Demony próbujące zniszczyć świat są powstrzymywane właśnie przez nie.
Dalej stoją archanioły, które są aniołami wyższego stopnia. Na samym końcu stoją anioły. Ich rola jednak nie jest mało ważna. To właśnie one dzierżą opiekę nad narodami, miastami i ludźmi.
Znanymi aniołami są RAFAEL-Rafał, święty, Archanioł, wymieniany w S.T.("Księga Tobiasza") jako towarzysz Tobiasza i uzdrowiciel jego ociemniałego ojca; patron podróżnych i chorych oraz GABRIEL- z hebrajskiego "mąż, wojownik boży",anioł zwiastowania
11 4 11