Odpowiedzi

2009-11-25T17:25:41+01:00
CH₃OH
Masa węgla: 12
masa tlenu: 16
masa wodoru: 1×4=4
stosunek: masa węgla do masy wodoru do masy tlenu
12:4:16 najwiekszy wspólny dzielnik znajdujemy, czyli 4.
stosunek wagowy wynosi: 3:1:4