1.Odcinek o długości 5 cm podzilono na trzy części tak,że długość każdej cześci wyrażą się całkowitą liczbą centymetrów.Z otrzymanych w ten sposób odcinków zbudowano trójkąt.Jakie są długości boków tego trójkąta?
2.Czy bok moze mieć długość równą połowie obwodu trójkąta?
3.Oblicz miary kątów alfa,beta,gama.To zadanie 5

3

Odpowiedzi

2009-11-25T17:34:47+01:00
1) 2 cm 2 cm 1 cm
2) nie ponieważ musi być x< 1/2 ob.
3) a skąd ja ci wezmę to zadanie 5 ?
2009-11-25T17:38:28+01:00
5 cm podzieliłem na trzy czesci ktora długość wynosi 1cm 1 cm 3cm
dł. boków trojkąta wynosin 1 cm 1 cm 3 cm
kąty pzy podstawie wynoszą 30 stopni i 30 stopni a ostatni kąt wynosi 120 stopni
2009-11-25T17:41:25+01:00
1. 2cm, 2cm, 1 cm lub 3 cm, 1cm, 1cm
2. Tak np. 8 cm, 4cm, 4cm
3. 180 - (100+60) = 180 -160 = 20

180 - (90+33) = 180 - 123 = 57180 - (70+50) = 180 - 120= 60
180 - 60=120
180 -120 = 60