Potrzebuję ten tekst przetłumaczony na angielski:

Moim zdaniem umiejętność obsługiwania komputera jest bardzo ważna ponieważ dzięki temu można szybciej znaleźć pracę.Dzisiaj, jest wiele zawodów, w których potrzebne jest obeznanie w systemie operacyjnym komputera, np. informatyk, lekarz, recepcjonista, i wiele, wiele innych. Komputer nie tylko może przydać się w pracy, ale również w domu, gdy potrzebujemy znaleźć jakieś informacje w internecie lub gdy potrzebujemy pomocy przy pracy domowej. Jest to o wiele szybsze, niż szukanie informacji w encyklopedii. Umiejętność obsługiwania jest przydatna również, gdy chcemy się kontaktować z kimś w kraju lub za granicą. Taki sposób jest bardziej opłacalny, ponieważ nie musimy za to płacić tyle, co za rozmowę telefoniczną lub wiadomość SMS. Możemy także pochwalić się wprawą w obsłudze komputera, gdy chcemy nauczyć naszych dziadków obsługi komputera. W każdym razie uważam, że obsługiwanie komputera w dzisiejszych czasach jest naprawdę ważną sprawą.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T17:26:38+01:00
In my opinion, the ability to use a computer is very important because this can quickly find a job. Today, there are many professions where the need is knowledgeable in computer operating systems, such as computer scientist, doctor, receptionist, and many, many others. The computer can not only be useful at work
But also at home when we need to find some information on the Internet
or if you need help with their homework. It is much faster than the search for information in encyclopedias. Skill
use is also useful when you want to contact someone at home or abroad. This way is more cost-effective, because we do not have to pay for it as much as a conversation
phone or SMS. We also commend the skill to use the computer when you want to learn how our grandparents' computer. In any case, I think that handling a computer today is a really important issue.
1 5 1