Odpowiedzi

2009-11-25T17:33:56+01:00
Arystokracja jest to nieduża grupa liczyła raczej dziesiątki niz setki rodzin. Charakterystycznie ta grupa cechowała się poczatkowym procesem arystokracji majątkowej . W praktyce zmijeszała się więc liczba majątków bogactw. Ogólnie mówiąc w czasach nowożytnych liczba osób bardzo bogatych ulegała stałemu zmniejszaniu zarazem majątki poszczególnych rodzin stale się powiększały.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T17:38:42+01:00
Rystokrację była grupą niedużą, która w skali poszczególnych krajów, w zależności od ich wielkości, liczyła raczej dziesiątki niż setki rodzin. Cechą charakterystyczną rozwoju tej warstwy w czasach nowożytnych był postępujący proces koncentracji majątków arystokratycznych. Oznaczało to w praktyce zmniejszanie się liczby wielkich majątków przy równoczesnym wzroście ich wielkości. Mówiąc inaczej: w czasach nowożytnych liczba osób bardzo bogatych ulegała stałemu zmniejszaniu, ale zarazem majątki poszczególnych rodzin stale się powiększały. Zjawisko to jest znane we wszystkich niemal krajach europejskich: wzrastała zamożność arystokracji angielskiej, francuskiej i włoskiej. Również i w Polsce, zwłaszcza od XVII stulecia, następował szybki rozwój ogromnych majątków magnackich zwanych latyfundiami, a ich właściciele nie bez racji zwani byli królewiętami.