Zad 1. Połącz nazwy gazów szlachetnych oznaczone cyframi z ich zastosowaniami oznaczonymi literami.

1.krypton a) telewizory plazmowe
2.neon b) reaktory jądrowe
3.ksenon c)lampy stroboskopowe
4.hel d)technika oświetleniowa
(żarowki i lampy jerzeniowe)
e)gaz nośny w balonach składnik
gazów anestezjologicznych
1.......2.........3..........4...........
ZAD2. balon o pojemności 50 m3 napełniono helem. oblicz masę helu w balonie, wiedząc że gęstość helu w temperaturze 25 stopni C wynosi 0,164 g/dm3 .

ZAD3. poskreślaj błędne sformułowania w opisie właściwości tlenku węgla.

Tlenek węgla jest mieszaniną dóch pierwiastków chemicznych. Ulega reakcji spalania. Powstaje w procesie fotosynezy. Jest bezbarwnym gazem o ostrym zapchu. Dobrze rozpuszcza sie w wodzie,tworząc wodę gazową. Ma gęstość mniejsza od powietrza.

zad4.określ właściwości azotu na podstawie obserwacji oraz tablic chemicznych.

stan skupienia:......... zapach........
barwa:..... palność.........
gestość: AZOT tem.topnienia.......
rozpuszczalnosc w wodzie..... temp.wrzenia.......

ZAD5.uzupełnij zdania.

Około 1% objętości powietrza stanowia........... w tym głównie............ . Nazwa................. świadczy o tym że są bierne chemicznie. ........... odkryto właśnie na słońcu niż na ziemi.
............ jako najlżejszy z ......................
służy do napełnienia balonów. Nazwa reklam świetlnych wywodzi sie od nazwy gazu........... .

Proszę o pilną odp do 26 lispoada 2009r.
z góry dziekuje :)

1

Odpowiedzi

2009-11-25T18:08:20+01:00
Zad.1
1.c
2.d
3.a
4.e

zad.2
m = d * V

V= 50 m3 = 5000dm3
d= 0,164 g/dm3

m= 0,164 * 5000 = 840 g = 0,82 kg

3.

Tlenek węgla jest ---mieszaniną--- dóch pierwiastków chemicznych. Ulega reakcji spalania. Powstaje w procesie ---fotosynezy---. Jest bezbarwnym gazem o ---ostrym zapchu---. ---Dobrze rozpuszcza sie w wodzie,tworząc wodę gazową----. Ma gęstość mniejsza od powietrza.

(przed i za tym co jest błędne zamiast przekreślenia, postawiłem myślniki)

4. Niestety, ale w tym zadaniu nie wiem jakie jest polecenie i co tam trzeba wstawić.

5.

Około 1% objętości powietrza stanowia gazy szlachetne w tym głównie hel . Nazwa szlachetne świadczy o tym że są bierne chemicznie. Więcej gazów szlachetnych odkryto właśnie na słońcu niż na ziemi.
hel jako najlżejszy z gazów szlachetnych
służy do napełnienia balonów. Nazwa reklam świetlnych wywodzi sie od nazwy gazu neon.
50 4 50