Odpowiedzi

2009-11-25T18:05:45+01:00
Demokracja szlachecka XV i XVI w. masz w załączniku.


Czasy współczesne: rzeczywisty trójpodział władzy ,prezydent ,sejm,senat i sądownictwo. posłów 460,senatorów 100.Wybory 5-cio przymiotnikowe,każdy obywatel po ukończeniu odpowiedniego progu wiekowego może wybierać lub zostać wybranym na posła lub senatora a także prezydenta.Na czele państwa stoi prezydent wybierany na 5-cio letnią kadencję. Sejm i senat jest wybierany na 4 lata.Zwycięskie ugrupowanie w sejmie wystawia swojego kandydata na premiera,a prezydent zatwierdzai mianuje go ,ten wybiera rząd i ustala wielkość budżetu ,który później może zostać zatwierdzony przez sejm i senat ,ale nie musi(wotum nieufności) itd. prezydent ma prawo łaski,Naczelnik sił zbrojnych,funkcje repr. państwa na zewnątrz, i wiele innych,po śmierci lub niezdolności prezydenta do sprawowania władzy marszałek sejmu przejmuje władzę,prezydent zarządza zwoływanie wyborów itd.:)To ma byćna historięwięc tyle powinno Ci wystarczyć:D