Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-21T17:26:03+02:00
1.My rabbit have small rabit.
1.Mój królik ma małe króliki.

2.Today on rekach ihad small rabbit.
2.Dzisiaj na rękach miałam małego królika.

3.Rabbit have the short tail.
3. Królik ma mały ogon.

4.My brother has small rabbit.
4.Mój brat ma małego królika.

5.My frend is pretendiding rabbit.
5.Mój kolega udaje królika.