Dawniej systematycy wyróżniali jedynie królestwo roślin i zwierząt, toteż określenie pozycji systematycznej protistów było kłopotliwe. Podaj jak najwięcej argumentów potwierdzających słuszność wyodrębnienia królestwa Protista.

1

Odpowiedzi

2009-11-25T18:29:45+01:00
"Cechą wyraźnie zwierzęcą jest odżywianie w wyniku fagocytozy-czyli pochłaniania dużych cząstek pokarmu-ale bywa ono spotykane u roślinnych bruzdnic, nie ma go zaś u pewnych zwierzęcych protistów.""pierwotniak, będąc komórką, jest otoczony cytoplazmatyczną błoną komórkowa.W cytoplazmie ma organelle, charakterystyczne dla wszystkich komórek eukariotycznych.Niektóre zawierają również chloroplasty, podobnie jak komórki roślinne.Będąc jednak zarazem organizmem, pierwotniak jest wyposażony w organelle, które pod względem swej funkcji przypominają najbardziej narządy zwierząt-organelle ruchu, pokarmowe, wydalnicze i inne.Jako samodzielne organizmy organizmy pierwotniaki niemal bez wyjątku mają przód i tył, a nieraz nawet stronę grzbietową i brzuszną.Tego nie wykazują komórki zwierząt, nawet wtedy gdy są hodowane in vitro, tzn poza obrębem organizmu, każda osobno zawieszona w płynie pożywki lub osobno siedząca na ścianie probówki"