Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T00:30:22+01:00
NgO---?????? chodzilo o MgO?, H3PO4, HBr, KOH, Al(OH)3
3MgO + 2H3PO4 --> Mg3(PO4)2 + 3H2O - ortofosforan(V) magnezu
Al(OH)3 + KOH --> K[Al(OH)4] - tetrahydroksyglinian sodu
HBr + KOH --> KBr + H2O - bromek potasu
MgO + 2HBr --> MgBr2 + H2O - bromek magnezu
3HBr + Al(OH)3 --> AlBr3 + 3H2O - bromek glinu
H3PO4 + 3KOH --> K3PO4 + 3H2O ortofosforan (V) potasu
H3PO4 + KOH --> KH2PO4 + H2O - diortofosforan (V) potasu
H3PO4 + 2KOH --> K2(HPO4) + 2H2O - ortofosforan (V) potasu


1 5 1