Przetłumacz cie na polski :)
On december 2004, Pam s aunt was on holiday in Thailand.

What was your ount doing on the morning of the tsunami?

My ount was with a group of tourists.They were having an elephant ride on the beach. Ten minutes later, the tsunami destroyed the town.

How did she escape?

She was riding the elephant when it started to trumpet loudly. She was worried because the elephant wasn t acting normally. The guides tried to calm it but it started to run. When the big wave carrying her up the hill. The elephant saved her from tsunami!

2

Odpowiedzi

2009-11-25T17:43:38+01:00
Dnia 2004 grudnia, ciocia Pam była na urlopie w Tajlandii.

Co twoja ciocia robiła rano kiedy było tsunami?

Moja ciocia była z grupą turystów. Oni mieli przejażdżkę na słoniu na plaży. Dziesięć minut później, tsunami zniszczyło miasto.

Jak ona uciekła?

Ona jechała na słoniu, kiedy to zaczęło się słoń zaczął głośno trąbić . Ona została dokuczana, ponieważ słoń nie działał normalnie. Przewodnicy spróbowali uspokajać go, ale zaczął biec. Kiedy duża fala roznosząca się ją w górę górka. Słoń uratował ją od tsunami!
2009-11-25T17:58:31+01:00
W grudniu 2004, Pam-a ciocia była na wakacjach w Tajlandii.

Co Twoja ciocia robiła rano gdy nadeszło tsunami ?

Moja Ciocia była z grupą turystów. Mieli przejażdżkę na słoniu po plaży. 10 minut później, tsunami zniszczyło miasto.

Jak Ona uciekła ?
Ona jechała na słoniu kiedy On zaczął głośno trąbić. Ona była zaniepokojona ponieważ słoń nie zachowywał się normalnie. Przewodnicy próbowali go uspokoić, ale on zaczął uciekać. Kiedy wielka fala uniosła ją w górę na wzgórze. Słoń uratował jej życie!