Odpowiedzi

2009-11-25T17:46:39+01:00
Grad definiuje się jako atmosferyczne uwarunkowany stały opad, najczęściej w formie ziarnistych kawałków lodu, różnego kształtu i wielkości. Zgodnie z powyższą definicja o gradobiciu mówi się dopiero wtedy, gdy kawałki lodu posiadają średnicę przynajmniej 5 mm. Takie rozwiązanie wydaje się uzasadnione, ponieważ dopiero od tej wielkości bryłek gradu powstałe szkody warte są odnotowania. Dlatego też bryłki o średnicy mniejszej niż 5 mm oznacza się jako krupy.
3 5 3
2009-11-25T19:21:47+01:00
Grad są to kawałki lodu w kształcie kulek czy gruszek, które spadają na ziemie podczas burzy. Średnica tych kawałków lodu wynosi od 5 do 50 mm. W czasie opadu gradu obserwowano pojedyncze jego kawałki o masie l kg i średnicy 6-7 cm. Ziarna gradu mniejsze, o średnicy poniżej 5 mm, nazywane są deszczem lodowym. Typowymi oznakami zbliżającej się burzy gradowej są zaznaczające się wyraźnie baszty chmur (cumulonimbus). Przy dalszym zbliżaniu się niepogody chmura odznacza się postrzępioną górną powierzchnią, co zdradza silne prądy wznoszące i budowę z lodu. Jej zabarwienie jest często płowożółte (koloru siarki) aż do ciemnoszarego. Gradobicie jest wyraźnie ograniczone terenowo do kilku kilometrów kwadratowych i trwa najczęściej nie dłużej niż kwadrans. Czasami skutki opadu gradu są tragiczne. Opady gradowe niszczą uprawy (zboża, sady, sadzonki) Większe kawałki mogą zbić szyby szklarni, a nawet samochodów. Przede wszystkim w chmurach, z których pochodzą burze, panują silne ruchy wznoszące i opadające, które powodują, że opady okresowo poruszają się w powietrzu do góry i na dół, zanim spadną na ziemię. Z powodu wysokości, na jakiej się znajdują, chmury burzowe zawierają zawsze cząstki lodu i krople przechłodzonej wody. Im bardziej cząstki lodu zlepiają się ze sobą, tym większa staje się ich masa. Podczas opadania trafiają na przechłodzone krople wody, które obmarzają. Krople wody albo otaczają pojedyncze kulki lodu, tworząc krupę śnieżną, albo też tworzą na ziemi mleczną warstwę lodową (krupę lodową). Tam gdzie prąd wstępujący rozwija szczególnie znaczne szybkości (w tak zwanych kominach prądu wstępującego 30 m/s i więcej), uniemożliwia to spadanie krupy na ziemię. Proces oblodzenia przy tym postępuje i małe krupy śnieżne urastają do ziaren gradu. Proces ten trwa co najmniej jedną godzinę, zanim "gotowe" ziarna gradu ostatecznie spadną na zie-mię. Masa tych ziaren staje się wtedy już na tyle duża, że może przezwyciężyć siłę prądu wstępującego. Warstwowa budowa ziarenek gradu potwierdza, że powstają one w wyniku procesu powtarzającego się obmarzania kropli przechłodzonej wody.
2 5 2