Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T17:52:05+01:00
* prawo do życia;
* prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;
* prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej;
* zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania;
* zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie;
* zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia;
* zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych.
* decydowania o swoim życiu
* szczęścia
2 3 2
2009-11-25T18:09:13+01:00
Prawa osobiste:
-prawo do ochrony Zycia
-prawo do prywatności _wolnośc myśli sumienia i religi
Prawa wolności polityczne;
-prawo do obywatelstwa
Prawa ekonomicznw
_ prawo do oczrony zdrowia prawo do pomocy socjalnej