Odpowiedzi

2009-11-25T17:53:16+01:00
Makrofagi są to ....... fagi takie makro .


są nazywane ..... makrofagami
mają zdolność ..... fagowania

2. Rola limfy to :
.....
makrowanie

3. Rola krwi

makrofaganie
2009-11-25T18:05:05+01:00
Makrofagi są to komórka tkanki łącznej, wywodząca się z komórek prekursorowych pochodzących ze szpiku kostnego.

są nazywane legocytami
mają zdolność żerną.

zad2
Limfa jest płynem wypełniającym naczynia limfatyczne. Jej zadaniem jest przede wszystkim transport limfocytów.

zad3
Funkcje krwi:
1. Przenoszenie tlenu i substancji odzywczych do każdej komórki.
2. Ochrona organizmu przed bakteriami i ciałami obcymi.
3. Odbieranie produktów rozpadu, które powstają w procesach przemiany i muszą ulec wydaleniu.
4. Utrzymywanie stałości składu środowiska niezależnie od wyników wewnętrznych i zewnętrznych (wilgotność, temperatura)
5. Zapewnienie "łączności" między całym ustrojem za pomocą substancji krążących we krwi.