Odpowiedzi

2009-11-25T18:32:49+01:00
A = ΔV / t
t = 10s
V₀ = 250cm/min
V₁ = 650cm/min
ΔV = V₁ - V₀
ΔV = 650cm/min - 250cm/min = 400cm/min
400cm/min = 0,4m/60s = 0,00(6)m/s

a = 0,00(6)m/s / 10s = 0,000(6)m/s²

Trzeba narysować wykres czego? Prędkości od czasu? Drogi od czasu? Czy może przyśpieszenia od czasu? Wyślij mi PM.