Odpowiedzi

2009-11-25T18:09:36+01:00
Rada Federalna Niemiec
Deutscher Bundestag
Komisja Spraw Zagranicznych Bundestagu
Federalny Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht)
Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht)
Trybunał Federalny (Bundesgerichtshof)
Federalny Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht)
Federalny Sąd Socjalny (Bundessozialgericht)
Federalny Trybunał Finansowy (Bundesfinanzhof)
NATO