Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-25T19:36:24+01:00
Księga Jeremiasza (księga zaliczana do ksiąg prorockich Starego Testamentu. Jej autorstwo przypisuje się tradycyjnie Jeremiaszowi, datując przy tym wiek jej spisania na VI wiek p.n.e.. Pierwotnie została spisana w języku hebrajskim na terenie dawnej Judy i Egiptu. Opisuje dzieje związane z Jeremiaszem oraz orędzie, które przekazał mu Bóg.Jak ważne jest to słowo u proroków, świadczy fakt, że czasem stosowana jest pewna gra słów: Wróć odstępco - nawróć się, który się odwróciłeś. Oto przykłady z Księgi proroka Jeremiasza:

Jr 3,12 - Idź i głoś następujące słowa ku północy: Wróć, Izraelu-Odstępco (szubah meszubah Israel) - wyrocznia Pana.

Jr 3,14 - Wróćcie, synowie wiarołomni (szubu banim szobabim) - wyrocznia Pana - bo jestem Panem waszym i przyjmę was…

Treść, jaka wiąże się z czasownikiem epistrepho i jego hebrajskim odpowiednikiem szub, dotyczy „kierunku”, czyli orientacji życia, a konkretnie powrotu do tego, kto wzywa, a od kogo wzywany uprzednio się odwrócił."Jeśli się nawrócisz..."

(Jer 15,19b)Bóg odpowiada łagodnie. Lecz te łagodne słowa niosą w sobie jedno zdecydowane wezwanie. Kryją w sobie treść dobrze znaną Jeremiaszowi, przesłanie, które było dotychczas istotą jego głoszenia. Mianowicie: nawrócenie.

Prorok często wzywał lud do nawrócenia. Czyżby w pewnym momencie zapomniał o tym, że ta rzeczywistość dotyczy również jego samego, jego życia i postępowania? Chyba tak. Wskazują na to wcześniejsze słowa zapewnienia o maksymalnym zaangażowaniu, o zupełnym oddaniu się Panu oraz wyrzuty i pretensje proroka ze względu na bezowocność jego zabiegów. Zbyt pewny siebie Jeremiasz chyba drażni Boga. Jednak On nie okazuje tego. Odpowiada łagodnie.

"Jeśli się nawrócisz..." Księga używa tutaj terminu sub, wyrażającego konieczność nawrócenia. Dla proroka będzie to oznaczało konieczność powrotu do pierwotnej prorockiej gorliwości, podjęcia raz jeszcze na nowo słów Jahwe. "Gdy dasz z siebie, co szlachetne, bez podłości, staniesz się jak gdyby moimi ustami".

W Jeremiaszu bunt powoli wygasa. Nawet nie dlatego, że został słusznie skarcony. Dlatego, że za chwilę Pan potwierdził to, czego prorok najbardziej pragnął: "Ja jestem z tobą, aby cię wspomagać i uwolnić - wyrocznia Pana". Bóg Jahwe przypomina Jeremiaszowi pierwsze spotkanie.
....19. Bo po nawróceniu mojem pokutować będą; a gdy samego siebie poznam, uderzę się w biodro; wstydzę się, owszem i zapałam się, że odnoszę hańbę dzieciństwa swego.....