Odpowiedzi

2009-11-25T17:57:58+01:00
- znajdujący sie w wodzie tlen
- w wodzie jest możliwość aby wyrosły rośliny które słuzą za pożywienie
- dużo miejsca na rozwój
2009-11-25T17:58:22+01:00
Tlen-jest nie zbedny do zycia w wodzie
skrzela-pozwalaja oddychac pod woda
2009-11-25T18:00:33+01:00
Przezroczystość- światło to podstawowy czynnik wpływający na wzrost roślin zielonych.Dociera ono głębiej w wodzie czystej, w porównaniu z wodą mętną. Penetracja światła słonecznego wyznacza głębokość, na której algi i inne rośliny mogą jeszcze wzrastać. Determinuje ono również względne tempo ich przyrostu.

Temperatura- pomiary te ułatwiają zrozumienie prawidłowości zmian dokonujących się w
zbiorniku wodnym w ciągu roku. Temperatura wody w zbiornikach wywiera bardzo silny
wpływ na ilość i różnorodność życia wodnego.

Rozpuszczony tlen- pomiary wskazują bezpośrednio na jakość warunków życiowych w
danym zbiorniku wodnym. Bez odpowiedniej ilości rozpuszczonego w wodzie tlenu życie

Zasolenie- woda słona ma więcej rozpuszczonych substancji w porównaniu do wód
słodkich. Zasolenie jest miarą obecności tych substancji

Zasadowość- jest miarą odporności wody na obniżanie się pH wywołanego dostającymi się
do niej kwasami (najczęściej zawartymi w deszczu i śniegu lub w niektórych obszarach w
glebie). Zanieczyszczenia w czasie topnienia wymywane są ze śniegu w pierwszej
kolejności, toteż dopływ kwasów do wody w okresie wiosennym jest niebezpieczny dla
budzącego się w niej życia.

Azotany- rośliny zarówno w wodach słodkich jak i zasolonych potrzebują trzech
składników niezbędnych dla ich wzrostu- węgla, azotu i fosforu. Większość roślin pobiera je
w stałych proporcjach. Wzrost roślin jest zagrożony, gdy pojawi się niedobór któregoś z
nich.
zamiera.
9 4 9