Odpowiedzi

2009-11-25T18:32:02+01:00
1. I have to eat dinner with my friends.
Muszę zjeść obiad z moimi przyjaciółmi.
2. I have to do my homework.
Muszę zrobić moją pracę domową.
3. I have to meet Mark between 6 a.m. and 8 a.m.
Muszę spotkać się z Mark-iem między szóstą a ósmą rano.
4. She has to learn to her exam.
Ona musi uczyć się do swojego egzaminu.

Ogólna zasada jest taka:

w zdaniach twierdzących jest osoba + have/hast to + czynność (+ jakieś tam określenia czasu, miejsca itp.)

mam nadzieje, że pomogłem ;]
2009-11-25T18:51:07+01:00
Aha kartkówka z have to :)
No więc musisz pamiętać o jednej zasadzie have to używamy gdy mówimy o nakazie lub obowiązku np.

1. She has to do her homework.
1. Ona musi odrabiać zadanie domowe. (Bo każą jej rodzice)

2. I have to work hard.
2. Muszę ciężko pracować. (Bo tak nakazuje szef)

3. Everybody has to obey the rules.
3. Wszyscy muszą przestrzegać praw. (Bo takie jest prawo)

itp.

Nie można np. powiedzieć:
źle --------> 4. She has to be very rich because she has a ferrari.
dobrze ---> 4. She must be very rich beacause she has a ferrari.
Ona musi być bardzo bogata, bo ma ferrari. (Tak wnisokujemy)


Inne przykłady poprawnego zastosowania have to.

5. We have to listen to the teacher.
5. Musimy słuchać nauczyciela.

6. You don't have to do what they want.
6. Nie musisz robić tego co oni chcą.

7. You have to be strong! <-- Krzyczy oficer do żołnierzy.
7. Musicie być silni!

8. I have to study that if I want to pass the exam.
8. Muszę się uczyć jeśli chcę zdać egzamin.

9. They have to go.
9. Oni muszą iść. ( Bo ktoś im każe)

10. We have to help her!
10. Musimy jej pomóc!

11. The only one thing you have to do is to be quiet.
11. Jedyne co musicie robić to być cicho.

12. But I don't have to do this.
12. Ale ja nie muszę tego robić.

13. No, you can't tell me what I have to do.
13. Nie, nie możesz mi mówić co mam robić.

14. If you want to speak well, you have to study a lot.
14. Jeśli chcesz dobrze mówić, musisz się wiele uczyć.