Z jaks predkością powinna poruszać się ołowiana kula, aby uległa stopieniu się na skutek niespreżystego zderzenia ze scianą? Zakladamy że 50% energi pobrała ściana i otoczenie.
temp kuli 50*C
ciepło wlaściwe olowiu C=125J/kg*k
ciepło topnienia Ct=25000J/Kg
temp topnienia ołowiu t1=327*C

1

Odpowiedzi

2009-05-22T03:41:49+02:00
V=?
energia kinetyczna =2* energia cieplna potrzebna do podgrzania i stopienia
Ek=2*Q
Q=m*cw*(t1-t)+m*ct

Ek=mv²/2
v²=2*Ek/m
v=√(2*Ek/m)
v=√(2*2*Q/m)
v=√[4*(m*cw*(t1-t)+m*ct)/m]
v=2√[cw*(t1-t)+ct)]
v=2*√[125*(327-50)+25000]
v=2*√59625
v=2*244
v=488 m/s