1.Wyszukaj,jakie cechy ma każda populacja biologiczna i dopasuj je do podanych ponizej definicji.
A............-sposób wystepowania osobników danej populacji na określonym terenie.
B............-liczba osobników zasiedlających obszar zajęty przez daną populację.
C............-to zróżnicowanie płciowe osobników populacji.
D............-to wymieranie osobników danej populacji w jednostce czasu.
E............-to zdolność populacji do wytwarzania nowych osobników w jednostce czasu.
F............-to zróżnicowanie wiekowe osobników populacji.

2.Co to jest populacja biologiczna?

3

Odpowiedzi

2009-11-25T18:02:07+01:00
Populacja biologiczna — zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa. Nie jest to jednak suma osobników jednego gatunku, a zupełnie nowa całość.

Co do zadania nr. 1 nie mam pojęcia o co w nim chodzi? jakaś wskazówka??
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T18:09:46+01:00
Zad. 1
A)rozmieszczenie
B)liczebność
C)struktura płciowa
D)śmiertelność
E)rozrodczość
F)struktura wiekowa

Zad.2
populacja biologiczna - grupa osobników tego samego gatunku zamieszkująca dany teren w określonym czasie.
1 1 1
2009-11-25T18:16:11+01:00
Oto pojęcia:
A. jeżeli się nie mylę chodzi tu o rozmieszczenie populacji
B. Liczebność
C. Dymorfizm płciowy
D. Śmiertelność populacji
E. Rozrodczość populacji
F. Struktura wiekowa

Populacja biologiczna to zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających.
1 5 1