Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T18:06:51+01:00
Góra Sokolichą zwana, której skalisty, brunatny, kręty występ prawie prostopadle do Zbrucza spada. U stóp tego występu, w dolinie zwanej Zbiegła, na pierwszym załomie Zbrucza ku południowi (o 300 metrów od byłej kasarni straży finansowej, dziś leśniczówki) … wydobyli w roku 1848 ze Zbrucza posąg Światowita”. Tak w r. 1883 Adam Kirkor opisał miejsce odkrycia kamiennego posągu. Trudno dociec, co spowodowało, iż nie dysponujemy danymi, które pozwoliłyby na szczegółowy opis miejsca i okoliczności znaleziska. Współczesne lub najbliższe czasowi odkrycia informacje mają bardziej charakter romantycznej legendy, niż relacji świadków.


PozdErKoo :DD
15 2 15
2009-11-25T18:16:18+01:00
Jest to rzeźba o wys. 257 cm( była ona pierwotnie wyższa) . Rzeźba ta została wykonana z wapnia. Słup ma kształt czworoboczny za wyjątkiem zwieńczenia. Boki tego posągu stanowią podłoże do pasmowo wykonanych przedstawień figuralnych. Figury te reliefy płasko-wypukłe. Niektóre fragmenty dekoracji wykonane zostały jedynie płaskim rytem. Poza podziałem kompozycji na boki słupa, wyraźnie wyodrębnione są na wszystkich ścianach różnej wysokości trzy pasma poziome odzielone plastycznymi listwami.
20 3 20