PRZETŁUM ACZYĆ
N: You seem a bit fed up,Louise.
L: Yes,I am. I haven't heard from my boyfriend Joe for ages.
N: Can't you forget about him for a while?
L:That's easier said than done!What do you think I should do?
N: If I were you, I wouldn't do anything. Or I'd go out with somebody else,just to teach him a lesson.
L: Maybe I will.
N: Oh,no . Here comes Matt.
M: Hi,Nicola.! Did you enjoy the disco, the other night?
N: Sorry Matt, I must go. Bye, Louise. See you later.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-25T18:12:26+01:00
N: Wydajesz się trochę nakarmionego w górze,Louise.
L: Tak,I jestem. Nie miałem wiadomości od mojego chłopaka Joe od wieków.
N: Nie możesz zapomnieć o nim przez chwilę?
L:To jest łatwiej powiedzieć niż zrobić!Co myślisz, że I powinienem zrobić?
N: Jeśli I byłbym tobą, I nie zrobiłbym niczego. Albo I wyszedłbym z ktoś inny,tylko dać jemu nauczkę.
L: Być może I będę.
N: Och,nie . Tutaj przychodzi Matt.
M: Cześć,Nicola.! Czy ucieszyłeś się dyskoteką, inną nocą?
N: Zmartwiony Matt, I muszę pójść. Do widzenia, Louise. Na razie do widzenia .
2009-11-25T18:58:33+01:00
N: Wyglądasz na przygnębioną, Louise.
L: Tak, i jestem. Mój chłopak, Joe, nie odzywa się do mnie od wieków. (tłumaczenie dosł.: nie słyszałam [słowa] od mojego chłopaka, Joe'go, od wieków)
N: Nie możesz zapomnieć o nim chociaż na chwilę?
L: Łatwo powiedziane! Jak myślisz, co powinnam zrobić?
N: Na twoim miejscu, nic bym nie zrobiła. Albo chodziłabym z kimś innym, po prostu żeby dać mu nauczkę.
L: Może i będę.
N: O nie. Idzie Matt.
M: Cześć, Nicola! Dobrze się bawiłaś na dyskotece tamtej nocy?
N: Przepraszam, Matt, muszę iść. Cześć, Louise. Do zobaczenia.

- Inferno