Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T18:19:46+01:00
W renesansie nastąpił istotny przełom w pojmowaniu świata i roli człowieka, w porozumiewaniu piękna i w upodobaniach, a także w społeczno-technicznych warunkach rozwoju sztuki. Ludzie renesansu, zwani humanistami, odwrócili dotychczasowy, średniowieczny porządek rzeczy, który stawił życie wieczne na pierwszym miejscu. W centrum swojego zainteresowania umieścili oni człowieka i życie doczesne (nie odrzucając jednocześnie wiary w Boga), świadomie nawiązywali do idei starożytnych filozofów (głównie Platona i Arystotelesa) oraz starożytnego lubowania się pięknem zmysłowym, plasującym godność ludzką, rozum i wiedzę na pierwszym planie. Renesans - to właśnie czas wielkich odkryć geograficznych, rewolucyjnych odkryć astronomicznych , okres sprzyjający ludziom wszechstronnie uzdolnionym (geniusz Leonardo da Vinci) oraz przełomowym wynalazkom.
W Polsce działali wówczas kompozytorzy, których twórczość może być porównywana z twórczością najwybitniejszych przedstawicieli muzyki niderlandzkiej i włoskiej. Motety Wacława z Szamotuł mogą z powodzeniem konkurować z mistrzostwem samego Palestriny.
Dlatego ten czas określa się złotym wiekiem.
1 5 1
2009-11-25T22:53:08+01:00
Weik XVI jest uwarzany za złoty wiek muzyki polskich kompozytorów ponieważ, utwory ich były powszechnie znane i drukowane w całej Europie. Druk był bardzo drogi, a utwory polskich kompozytorów były na tyle dobre że opłacało się je drukować. W tym czasie powstał taki utwór jak "Psałterz Dawida", do którego słowa napisał Jan Kochanowski, a muzykę w układzie wielogłosowym(są zróżnicowane muzycznie)Mikoła Gomółka. Wszystkich psalmów było 150.
2 5 2