Wojny ze Szwecją (XVII w.) skutki i najsłynniejsze bitwy i hetmani tych bitw
Wojny z Rosją (XVII w.)skutki i najsłynniejsze bitwy i hetmani tych bitw
Wojny z Turcją (XVII w.) skutki i najsłynniejsze bitwy i hetmani tych bitw

PS.Proszę o jak najszybsze rozwiązanie mego zadania.

1

Odpowiedzi

2009-11-25T18:28:05+01:00
Ze Szwecją:
1605 – bitwa pod Kircholmem, stroną polską dowodził Jan Karol Chodkiewicz, zakończona zwycięstwem husarii polskiej nad armią szwedzką.
- lipiec 1655 – atak wojsk szwedzkich wojska na Polskę z dwóch stron:
a) z Pomorza Szczecińskiego do Wielkopolski – bitwa pod Ujściem, kapitulacja wojsk polskich (dowódcy magnaci, główny Krzysztof Opaliński) w zamian za potwierdzenie wolności szlacheckiej.
b) z Inflant na Litwę – bitwa pod Kiejdanami, dowódca hetman litewski Janusz Radziwiłł uznał zwierzchnictwo Karola Gustawa i ogłosił związek Litwy ze Szwecją (zerwał unię z Polską). Liczył bowiem na pomoc Szwecji w walce z Rosja, a także na niepodległe (choć uzależnione od Szwecji) Wielkie Księstwo Litewskie, którego byłby władcą.
- listopad 1655 – 6-tygodniowe oblężenie Klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie, zakończone niepowodzeniem Szwecji.
- 1658 – brawurowy atak na łodziach przeprowadzony przez Stefana Czarnieckiego – zdobycie wyspy należącej
do Szwedów.

z Rosją:

Kłuszyn 1610r. – bitwa zakończona zwycięstwem Polaków i pokonaniem licznych oddziałów rosyjskich i szwedzkich przez Polaków, prowadzonych pod wodzą Stefana Żółkiewskiego. Owe zwycięstwo otworzyło Polakom drogę do Moskwy.

z Turcją:

Cecora 1620 – bitwa podczas wyprawy polskiej do Mołdawii. Starcie Polaków z Turkami i Tatarami zakończone klęską wojsk polskich dowodzonych przez hetmana Stefana Żółkiewskiego, podczas odwrotu w armii wybuchła panika i w pobliżu Dniestru wojska polskie zostały rozgromione, a hetman poległ w walce.
Chocim 1621 – odwetowa wyprawa sułtana została zatrzymana przez hetmana polskiego Jana Karola Chodkiewicza pod warownym obozem pod Chocimiem. Twierdza była nieskutecznie okupowana przez miesiąc przez Turków. W tym czasie zmarł sam Jan Karol Chodkiewicz (co zatajono przed wojskiem).
Chocim 1673r. : hetman koronny Jan Sobieski odnosi zwycięstwo nad Turkami, spychając ich ku rzece Dniepr.
12 września 1683r. – odsiecz wiedeńska. Bitwa oddziałów polsko-niemiecko-austriackich (dowódca Jan III Sobieski, 70 tys.) z Turkami (dowódca wezyr Kara Mustafa 115tys). Bitwa zakończona klęską Turków.