Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-21T18:08:03+02:00
Α + β = 180⁰
α = 2β
2β + β = 180⁰
3β = 180⁰
β = 60⁰

α = 120⁰
  • Użytkownik Zadane
2009-05-21T18:09:32+02:00
X - kąt pierwszy
y - kąt drugi
2x - kąt trzeci
2y - kat czwarty

x=y 2x=2y

x - kąt pierwszy
x - kąt drugi
2x - kąt trzeci
2x - kat czwarty

x+x+2x+2x=6x

6x=360
x=60 stopni

dwa kąty każdy po 60 stopni i dwa kąty każdy po 120 stopni.
2009-05-21T18:09:32+02:00
Suma kątów przy jednym boku = 180⁰

β=2α
α+β=180⁰
3α=180⁰/:3
α=60⁰
β=2α=120⁰
2009-05-21T18:10:41+02:00
Kąt ostry : x
kąt rozwarty : 2x
2* x + 2* 2x = 360 stopni
2x + 4x = 360 stopni
6x = 360 stopni/6
x = 60 stopni
2x = 120 stopni

kąty równoległoboku maja miary : 60st., 120st., 60st., 120st.
2009-05-21T18:14:12+02:00
Suma wszystkich kątów równoległoboku równa się 360 stopni. kąty naprzeciwległe są równej miary, mamy więc dwa kąty x i dwa kąty y
2x + 2y = 360
x ma być dwa razy większy od y
x = 2y
podstawiamy
2(2y) + 2y = 360
4y + 2y = 360
6y = 360
y = 60
x = 2 * 60 = 120