Wybierz poprawne zakończenia zdań. Zaznacz je krzyżykiem.


1.Despotyzm to
a)wiara w wielu bogów w Egipcie.
b)nieograniczona władza monarchy nad ludnością.
c)okrucieństwo barbarzyńskich plemion z północy.

2.Jerozolima w czasach Salomona była stolicą
a)Izraela.
b)Asyrii.
c)Babilonii.


3.Alfabet grecki
a) był podstawą do opracowania alfabetu fenickiego.
b) został wykorzystany przez Rzymian do zapisu łaciny.
c) został opracowany na podstawie pisma klinowego.

4.Politeizm to wiara w
a)istnienie świata zmarłych.
b) przeznaczenie.
c)wielu bogów.
3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T18:13:08+01:00
2009-11-25T18:15:47+01:00
2009-11-25T18:17:23+01:00