Zadanie 1
W jaki sposób prawa i wolności są regulowane przez prawo i instytucji narodowej?
Zadanie 2
Przedstaw możliwości działania obywatela w państwie demokratycznego w przypadku łamania jego praw.
Zadanie 3
Przedstaw cele i metody działania organizacji pozarządowych.Wymień kilka takich organizacji.
Zadanie 4
Wymień najważniejsze współczesne dokumenty prawa człowieka.
Proszę o szybka pomoc w rozwiązaniu tych czterech zadań.Potrzebne na jutro!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T21:47:23+01:00
3.Wielka orkiestra swiatecznej pomocy, polska akcja humanitarna, fundacja La strada,polska czerwony krzyz