Z drutu o długości 240 cm zbudowano szkielet graniastosłupa prostego. Jaka jest dlugość krawędzi bocznej, jeśli podstawa jest

a) dwunastokątem foremnym o boku długości 5 cm,
b) trójkątem prostokątnym o przyprostokątnych długości 6cm i 8cm ?

1

Odpowiedzi

2009-03-26T22:25:51+01:00
A)
obwód podstawy górnej 12*5=60cm
obwód podstawy dolnej 12*5=60cm
240cm - 120cm =120cm
do wykorzystania pozostało 120 cm drutu jako że podstawa jest dwunastokątem foremnym ma 12 krawedzi bocznych 120cm:12=10cm
odp: wys krawedzi bocznej to 10 cm
b)
a=6cm
b=8cm
c=?
a²+b²=c²
6²+8²=c²
36+64=c²
c=√100
c=10
obwod podstawy gornej=a+b+c+=24cm
obwod podstawy dolnej=24cm
240cm-48cm=192cm
do wykorzystania pozostało 192 cm drutu jako ze podstawa jest trójkat mamy 3 krawedzi boczne.192cm/3=64cm
odp:dlugośc krawedzi bocznej wynosi 64cm
1 5 1