Znajdź odpowiedzi na pytania w tekście,
odpowiedz, napisz również po polsku

1 How did the Price family have a baby girl?
2 Why do some people criticise genetic engineering?
3 What are the characteristics that we may be able to choose in our children in the future?
4 What is one of the big advantages of genetic engineering?
5 What are the dangers of Biotechnology?
6 What does Dr Tim Campbell invite his readers to do?obrazek w załączniku ;))

1

Odpowiedzi

2009-11-25T19:21:48+01:00
1.Fertility clinic are help them. - Klinika niepłodności im pomogła
2.Some people criticise genetic engineering because they says that scientists play with nature - Niektórzy ludzie krytykują genetyczne... ponieważ uważają że naukowcy igrają z naturą.
3. The characteristics that we may be able to choose in our children in the future is :build, height, eye color, hair, personality and level of intelligence. - Cechy które możemy wybrać dla dzieci z przyszłości to budowa ciała, wzrost, kolor oczu, włosów, osobowość a także poziom inteligencji.
4.Will be possible to eliminate some major illnesses from the babies genetic make up. - Będzie możliwe wykluczenie głównych genetycznych chorób.
5. Dangers of Biotechnology? Created people will be more atracctive successful and oder natural people social as failures. - Zagrożenia biotechniki? Stworzeni ludzię będą bardziej atrakcyjni i udani od naturalnych co spowoduje ich porażkę życiową.
6.Dr. Tim Campbell asks his readers for opinions of genetic engineering. Dr prosi swoich czytelników o opinię na temat inżynierii genetycznej.