Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-25T18:48:20+01:00
Cp = 100%*ms/mr
ms-masa substancji rozpuszczonej, taka sama przed i po odparowaniu
mr-masa roztworu (równa sumie mas substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika)
1. Sytuacja przed odparowaniem:
Cp1=100%*ms/mr1
ms=Cp1*mr1/100%
ms=20%*180g/100% = 36g
2.Sytuacja po odparowaniu:
Cp2=100%*ms/mr2
mr2=ms*100%/Cp2
mr2=36g*100%/28%=128,57g
3. Ile wody trzeba było odparować:
mr1-mr2=180g-128,57g=51,43g
Odp: Trzeba odparować 51,43g wody, żeby otrzymać roztwór 28%.