Mam tutaj kilka zadań z dynamiki. Gdyby znalazł się ktoś kto to potrafi je rozwiązać to normalnie by było super ;)

zad 1
Na ciało działają dwie siły: F1 = 5N i F2 = 3N o przeciwległych zwrotach. Pod działaniem tych sił ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Jaką wartość i jaki zwrot musi mieć dodatkowa siła F3 działająca na to ciało, aby jego ruch był jednostajny i prostoliniowy?

zad 2
Jeżeli na poruszające się poziomo ruchem jednostajnym ciało przestaną działać wszelkie siły to ciało:
a) musi się zatrzymać
b) będzie poruszać się jak poprzednio (bez zmiany kierunku i wartości prędkości)
c) będzie poruszać się z poprzednią prędkością, ale zmieni kierunek na pionowy ze zwrotem do dołu.

zad 3
W którą stronę przechylają się pasażerowie autobusu przy jego skręcie w prawo i jednoczesnym hamowaniu?
a) w prawo i do przodu
b) w lewo i do przodu
c) w lewo i do tyłu
d) w prawo i do tyłu

zad 4
Jeżeli jedno ciało działa na drugie ciało pewną siłą to drugie ciało oddziałuje na pierwsze siłą :
a) równą co do wartości i mająca taki sam zwrot
b)równą co do wartości i mającą przeciwny zwrot
c) mniejszą i mającą przeciwny zwrot
d) równą zero.

zad 5
Przy starcie rakiety z powierzchni Ziemi z dysz w jej tylnej części wylatują gazy będące produktami spalania paliwa. Ruch ciał jest spowodowany -jak wiadomo- oddziaływaniem tych ciał na siebie. Ciałami oddziałującymi w przypadku startu rakiety są:
a) rakieta i ziemia
b) gazy spalinowe i Ziemia
c) rakieta i gazy spalinowe
d) rakieta i powietrze
e) gazy spalinowe i powietrze


PROSZĘ O POMOC! :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T18:33:45+01:00
1 jest latwe:z 1 strony dziala 5N a z 2 strony 3N wiec wg mnie F3 powinno byc 2 N

2 wg mnie a) ale nie wiem czy dobrze


3 b)

4 chyba b)

5 tez chyba b)
3 2 3
2009-11-25T18:34:54+01:00
Zad 1
F1>F2
siła F3 powinna mieć zwrot zgodny z siłą F1 i powinna mieć wartość 2N
zad 2
chyba a)
zad 3
c)
zad4
b)
zad 5
b)
3 3 3