Odpowiedzi

2009-11-25T18:31:48+01:00
Główną przyczyną zjazdu gnieźnieńskiego była śmierć biskupa Pragi Wojciecha. Był to książę czeski z rodu Sławkowniców, biskup praski, który w italskim klasztorze Monte Cassino postanowił zrzec się godności i stać się zakonnikiem. Był duchownym z najgłębszego powołania, asceta, oraz przyjacielem najszlachetniejszych ówczesnych ludzi. Był też człowiekiem osobiście bardzo nieszczęśliwym. W roku 995, kiedy pozostawał w Rzymie, w Czechach wymordowano prawie cala jego rodzinę. Papież postawił Wojciechowi zdecydowane warunki: albo powrót na niecierpiane biskupstwo praskie, albo wyjazd na misje wśród pogan. Jesienią 966 roku Wojciech stanął w Polsce, życzliwie przyjęty przez Bolesława. Który już przedtem udzielił schronienia najstarszemu z braci przyszłego świętego, Sobieborowi. W kwietniu 997 roku Wojciech w towarzystwie młodszego brata Radzima-Gaudentego oraz Bogusza, stanął w Gdańsku, gdzie jak pisze kronikarz „ochrzcił tłumy ludu". Stamtąd popłynął morzem do Prus i wylądował na wschód; od dzisiejszego Elbląga. Zbrojnych, towarzyszących mu z rozkazu Bolesława odesłał. 23 kwietnia zginał w okolicach wsi Cholin. Zabił go włócznia Prus, którego brat zginął wcześniej w walce z Polakami. Gaudentego i Bogusza puszczono wolno, spodziewając się pewnie okupu za ciało misjonarza. Bolesław nabył je na wagę złota i jesienią tego samego roku pochował w Gnieźnie, w Kościele wzniesionym jeszcze przez Mieszka I. Śmierć Wojciecha wywarła olbrzymie wrażenie w świecie zachodniego chrześcijaństwa. Wstrząsnęła zwłaszcza umysłem Ottona III, który zaczął gorliwie zabiegać o kanonizacje męczennika. Najdalej w roku 999 papież uznał Wojciecha świętym.
Sytuacja na ziemiach polskich przed zjazdem gnieźnieńskim :
Bolesław Chrobry (który wcześniej wygnał macochę wraz z jej synami i zapewnił sobie władzę w państwie polskim) umiał znakomicie wykorzystać okoliczności związane ze śmiercią św.Wojciech w Prusach. Popierając jego misje spodziewał się zapewne, że w razie chrztu Prus uda się tam umocnić wpływy polskie. Kiedy kult męczennika zaczął się szerzyć i trwały starania o kanonizację, Bolesław -ściśle współpracując z Gaudentym - zaczął gorliwie zabiegać o założenie w Polsce arcybiskupstwa i kilku biskupstw. Dotychczas istniało tylko jedno, misyjne w Poznaniu. Ta odrębna, zależna jedynie od Rzymu prowincja kościelna stanowiła wówczas niezwykle cenną zdobycz polityczną. Ogromnie wzmagała znaczenie i jedność państwa. Osobne arcybiskupstwo dla kraju, to był najlepszy sposób zapobieżenia, aby młode chrześcijaństwo polskie nie stało się po prostu strażą przednią cudzoziemskiej polityki u nas.
1 5 1
2009-11-25T18:32:03+01:00
-śmierć biskupa pragi
-cesarz niemiecki Otton II przyjechał na grób swojego przyjaciela św. Wojciecha
-dążenie do stworzenia panśtwa uniwersalistycznego przez Ottona II (B.Chrobry był władcą Sklawini)
-Otton III chciał poznac B.Chrobrego
1 5 1