Odpowiedzi

2009-11-25T18:35:07+01:00
- hagiografia
- teocentryzm
- feudalizm
- anonimowość
- motyw śmierci
( memento mori)
- uniwersalizm - Uniwersalizm jest to wiedza i umiejętność obejmująca wszystkie dziedziny w filozofii. Zasadą uniwersalizmu jest podporządkowanie rzeczy szczegółowej ogółowi.
-Scholastyka - jest to metoda rozumowania charakterystyczna dla filozofii średniowiecznej polegająca na dokładnym stosowaniu ustalonej procedury składającej się z komentowania tekstu, związanej z nim dyskusji oraz formułowania wniosków. Posługiwał się nią Tomasz z Akwinu.
9 4 9
2009-11-25T18:37:34+01:00
- średniowiecze zwróciło się ku nowym ideom chrystianizmu i z nich czerpało materiał do konstrukcji swych postaw
- Muzyka średniowieczna to nie tylko muzyka kościelna, to także muzyka świecka, którą możemy podzielić na: muzykę ludową, dworską, wojskową i myśliwską, miejską, instrumentalną oraz wielogłosową muzykę świecką.
- W średniowieczu Kościół był bardzo ważną instytucją w życiu ludzi.
- Muzyka w średniowieczu była obecna we wszystkich dziedzinach życia. Była rozrywką, dodawała splendoru i ducha w boju, miała też znaczenie magiczne.

Do najważniejszych cech muzyki religijnej epoki średniowiecza należały:

* - jednogłosowość
* - przeznaczenie do wykonania a capella
* - występowanie melizmatów
7 3 7