Odpowiedzi

2009-11-26T08:56:24+01:00
Nazwa przesiębiorstwa: ZAMDRUK Zakład Produkcji Części Zamiennych do Maszyn Drukarskich Spółka z o.o.
Zasoby przedsiębiorstwa to :
1. Ludzie
Umiejętności kadry
doświadczenie w branży
umiejętności kierownicze
wiedza o rynku
Przygotowanie personelu do stawianych obowiązków
2. Organizacja
W małych firmach – kontrahenci , dostawcy
3. Pozycja na rynku
4. Majątek
Majątek trwały
wartości niematerialne i prawne
nieruchomości
pojazdy, maszyny i urządzenia
Majątek obrotowy
zapasy i materiały
należności i roszczenia
Środki pieniężne
środki w banku
gotówka

Działalność przedsiębiorstwa to wytwarzanie części zamiennych do maszyn drukarskich. Zakład prowadzi produkcję specjalistyczną, działa na podstawie licencji uznanej firmy niemieckiej Bosch. Rynkiem zbytu są zakłady produkcyjne maszyn u urządzeń drukarskich w kraju i na terenie UE.

Decyzje ekonomiczne:
Zdecydowanie o zakupie surowców z określonego źródła za ustaloną cenę,
Poszukiwanie rynków zbytu, odbiorców – zawieranie umów , działalność reklamowa.
1 5 1