Jednym z powszechnych rozwiązań ,,natury" jest wytworzenie struktur zajmujących mała objętość, a posiadających duża powierzchnie czynną. Na przykład płuca zajmujące objętość kilku dm³, dzięki obecnosci pecherzyków plucnych dysponuja powierzchnia kilkudziesieciu m² wymiany gazowej. Opisz krótko dwa inne Ci przykłady podobnych rozwiązań.

PS proszę bardzo o pomoc moim zdaniem to jelito cienkie i mózg ale trzeba jeszcze opisac

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-21T19:25:44+02:00
Jelito cienkie

Jelito cienkie to fragment układu pokarmowego, który łączy żołądek z jelitem grubym. Jest najdłuższym odcinkiem układu trawiennego, jego długość dochodzi nawet do kilkunastu metrów.

Jelito cienkie spełnia kilka ważnych funkcji. Omówmy je przez pryzmat jego budowy. Części składowe jelita cienkiego to:
Dwunastnica

Organ o kształcie podkowy, rurkowaty, osiągający długość średnio 25-30cm. Znajduje się na tylnej ścianie jamy brzusznej. Dwunastnice dzielimy na opuszkę, część zstępującą, poprzeczną oraz wstępującą.

Poprzez dwunastnice transportowany jest pokarm przetworzony w żołądku. To właśnie tutaj poddawany jest on m.in. działaniu soku trzustkowego oraz żółci (wydzielanej przez wątrobę).

Schorzenie, które najczęściej dotyką dwunastnicę, to wrzód. Pamiętajmy, że choroba wrzodowa wymaga każdorazowo konsultacji lekarskiej, ponieważ w cięższych stadiach może prowadzić do groźnych konsekwencji (m.in. do zapalenia otrzewnej i perforacji jelita).
Jelito krezkowe (jelito czcze i kręte)

Jelito czcze odpowiada przede wszystkim za wchłanianie pokarmu. Jego długość wynosi średnio 2-8m. Gruczoły znajdujące się w błonie śluzowej jelita czczego wydzielają soki jelitowe oraz śluz. Dzięki wypustkom, tzw. kosmkom i mikrokosmkom, powierzchnia wchłaniania może dochodzić do pozornie niewyobrażalnych wielkości (300-400 metrów kwadratowych).
Jelito kręte

Jelito kręte to już ostatni odcinek jelita cienkiego. Stanowi połączenie z jelitem grubym. Ma średnio około 3 metry długości. Zachodzą tu końcowe procesy trawienne oraz wchłanianie pokarmu.

Czynność jelita cienkiego polega na trawieniu i wchłanianiu pokarmów oraz przesuwaniu (pasażu) nie strawionej części w kierunku jelita grubego. Trawienie zapewniają enzymy pokarmowe docierające do dwunastnicy z trzustki i wątroby, a także produkowane na miejscu w rąbku prążkowanym. Rozkładają one miazgę pokarmową docierającą z żołądka na prostsze substancje pokarmowe (cukry proste, kwasy tłuszczowe, aminokwasy), które dzięki dużej powierzchni jelita i dobremu ukrwieniu są wchłaniane do krwi. Powierzchnia chłonna jest tak duża, że bez niebezpieczeństwa dla życia można usunąć nawet do 3 m jelit. Przesuwanie, czyli pasaż treści jelitowej, odbywa się dzięki skurczom błony mięśniowej powodującej ruchy odcinkowe i perystaltyczne (popularnie zwane ruchami robaczkowymi). Całość tej złożonej czynności regulowana jest przez liczne komórki i włókna nerwowe oraz hormony.
Jelito cienkie (łac. intestinum tenue) - stanowi najdłuższą część przewodu pokarmowego, składa się z dwunastnicy oraz jelita krezkowego (jelito czcze i kręte) i ciągnie się od żołądka do jelita grubego.

Granicę między położoną zewnątrzotrzewnowo dwunastnicą, a wewnątrzotrzewnowo położonym jelitem czczym stanowi więzadło wieszadłowe dwunastnicy (więzadło Treitza). Pomiędzy jelitem czczym i krętym nie ma wyraźniej granicy, ale przyjmuje się że jelito czcze stanowi 2/5 a jelito kręte 3/5 długości jelita krezkowego.

W jelicie cienkim podobnie jak w dwunastnicy znajdują się fałdy okrężne. Ponadto znajdują się tutaj kosmki jelitowe zwiększające powierzchnię wchłaniania składników pokarmowych. W jelicie czczym, podobnie jak w dwunastnicy, więcej jest fałdów okrężnych, podczas gdy w jelicie krętym obfitsza jest tkanka limfatyczna, zwłaszcza w jego dystalnej części.


Motoryka jelita cienkiego charakteryzuje się okresowymi zmianami napięcia mięśni jelit, skurczami odcinkowymi i perystaltycznymi. Skurcze perystaltyczne - mają swój początek w dwunastnicy i przesuwają się w postaci fali perystaltycznej z prędkością od 2 do 25 cm/sekundę, docierając w ten sposób aż do odbytnicy.