Odpowiedzi

2009-11-25T18:44:02+01:00
Kąta padania promieni słonecznych, temperatury otoczenia, opadów
2009-11-25T18:46:44+01:00
Klimatu, temperatury powietrza, wilgotności, opadów, nasłonecznienia
2009-11-25T18:55:08+01:00
Emperatura wód stojących zależy głównie od głębokości zbiornika, ruchu i mieszania się (miksja) mas wodnych. Znaczna głębokość zbiorników wodnych sprawia, że zmagazynowana w nich woda ma poziome uwarstwienie termiczne spowodowane poziomym zróżnicowaniem temperatury wody, a tym samym jej gęstością.