Opisz od pauz lub w formie równoważników zdań reformy i politykę zagraniczną sąsiadów Rzeczpospolitej w XVIII wieku (Prusy i Austria) za panowania Marii Teresy i Józefa II - Austria i Fryderyka I , II i Wilhelma I - Prusy. Zadanie z historii klasa 2.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T20:18:59+01:00
Maria Teresa 1740-1780 :
- unowocześniła wojsko i administrację
- zreformowała sądownictwo
- zmniejszyła ciężary feudalne ludności chłopskiej
- założyła wiele szkół

Józef II 1780-1790 (syn Marii Teresy):
- wprowadził tolerancję religijną – rozwiązał jednak kilkaset nieproduktywnych klasztorów
- podzielił państwo na gubernie a gubernie na powiaty
- zniósł poddaństwo osobiste chłopów (mogli zmienić miejsce zamieszkania) - wolność osobista
- podporządkował sobie Kościół – ograniczył przywileje duchowieństwa
- sporządził spis wszystkich poddanych w celach podatkowych
- dbał o rozwój manufaktur
- ograniczył import towarów

Fryderyk Wilhelm (1713-1740)
- rozbudowa armii
- rozwój przemysłu

Fryderyk II Wielki (1740- 1786)
- wprowadził obowiązek uczęszczania do szkoły
- poparł rozwój przemysłu i rolnictwa
- rozbudował armię
- zreformował sądownictwo
- dbał o tolerancję religijną w kraju
- ograniczył cenzurę
- zakazał tortur
1 5 1