BARDZO PILNE !!!!PROSZĘ O POMOC
zad 1. Stosunek długości odcinka AB do długości odcinka CD jest równy 6. Odcinek EF jest dwa razy krótszy od odcinka CD . Oblicz stosunek długości odcinków AB i EF

zad 2. Stosunek długości odcinka AB do długości odcinka CD jest równy 3 a stosunek długości odcinka CD do długości odcinka EF jest równy 9 .Oblicz
IABI
IEF

1

Odpowiedzi

2009-11-27T15:30:35+01:00
Zad.1
(AB)/(CD)=6
2(EF)=(CD)

DO 1 RÓWN PODSTAWIAMY DRUGIE

(AB)/2(EF)=6 /*2(EF)
(AB)=12(EF)

ZAD.2
(AB)/(CD)=3
(CD)/(EF)=9 /*(EF) (CD)=9(EF)

DO 1 RÓWN PODSTAWIAMY DRUGIE

(AB)/9(EF)=3 /*9(EF)
(AB)=27(EF)
1 5 1